top of page

WELCOME

十二寮風景區位於新竹縣峨眉鄉,是新竹地區的世外桃源。在這能感受,結合自然與人文的饗宴

十二寮湖光村/​

12Liao Scenic Resort

bottom of page